Sprankelend IK

Voor ons staat als een paal boven water dat zelf sturing geven aan je leven voorwaarde nummer één is om te kunnen sprankelen. We hebben daarom een aanpak ontwikkeld die helpt om een Persoonlijk Statuut te maken. 

Persoonlijk Statuut

Een Persoonlijk Statuut is een kernachtig stuk tekst waarin je beschrijft wat de principes en kernwaarden zijn waarop jij je leven baseert. Het gaat over wie je bent en wilt zijn in de verschillende rollen die je hebt in je leven. Je kunt het beschouwen als je eigen grondwet: het helpt je in het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Je kunt erop terugvallen bij kleine en grote veranderingen in je leven. Vaak hebben mensen het gevoel dat het leven hen overkomt, dat ze niet zelf kunnen bepalen hoe het verloopt en waar ze hun tijd aan besteden. Een Persoonlijk Statuut helpt je om bewust sturing te geven aan je leven. Het is je kompas voor een proactieve levenshouding.

Een Persoonlijk Statuut geeft rust en richting. Vaak geeft het ook energie en kracht, bijvoorbeeld om die verandering te realiseren die je eigenlijk al heel lang wilde. Het maken van een Persoonlijk Statuut kan ‘life changing’ zijn!

Zo'n Persoonlijk Statuut schrijf je niet zomaar even in een verloren uurtje. Het vergt zelfonderzoek, reflectie, gesprekken, rijpen van gedachten, schrijven, schrappen, aanscherpen. Dit proces van het maken van een Persoonlijk Statuut is trouwens een fijn proces op zichzelf. Zodra de eerste stap gezet is, met enige schroom soms, blijkt het een proces dat veel voldoening geeft - bezig zijn met zaken die er echt toe doen. Op deze relatief eenvoudige manier bewust bezig zijn met sturing geven aan je eigen leven voelt voor heel veel mensen heel goed, is onze ervaring. En is belangrijk om te kunnen sprankelen!

VISA-aanpak

Voor het maken van een Persoonlijk Statuut trekken we een doorlooptijd van zo'n 8 tot 10 weken uit. De begeleiding kan individueel zijn, in een team of in een groep met individuele deelnemers. In alle gevallen verloopt de begeleiding via de door ons ontwikkelde VISA-aanpak, die helpt om alle belangrijke stappen te doorlopen. De aanpak is niet dogmatisch maar geldt als richtlijn en wordt op de situatie afgestemd.

De VISA-aanpak

Tijdens het traject hebben we 5 keer een sessie van 2 uur. In het geval van individuele begeleiding zijn dit face-to-face gesprekken, in het geval van een team- of groepstraject zijn dit groeps-sessies met alle deelnemers. Verder hebben we geregeld contact, bij voorkeur via WhatsApp - om te inspireren, te motiveren, te prikkelen. Wekelijks hebben we kort telefonisch contact met iedere deelnemer om de voortgang en eventuele problemen in het proces te bespreken en om bij te sturen indien nodig.

Het eindresultaat van deze begeleiding is een Persoonlijk Statuut, inclusief handvatten om ook echt naar dit statuut te gaan leven.

Bel of mail ons voor meer informatie.

Onze VISA-aanpak begeleidt in het maken van een Persoonlijk Statuut.
Omdat zelf sturing geven aan je eigen leven voorwaarde nummer één is om te kunnen sprankelen!