Sprankelend WIJ

We helpen teams om iedere dag een beetje beter te worden - iedere dag iets meer te sprankelen. Dit kunnen management-teams zijn of operationele teams. Voor deze begeleiding gebruiken we onze jarenlange leidinggevende ervaring, onze ervaring met Agile en het introduceren van zelfsturende teams, de lessen van Stephen Covey en onze kennis van de Positieve Psychologie.

Agile

We hebben veel Agile transities begeleid. Wendbaar zijn, waarde toevoegen in korte iteraties, zelfsturende teams: allemaal onderdelen van Agile die in onze ogen sterk bijdragen aan het creëren van succesvolle en sprankelende teams. Maar het vergt wel echte verandering voor teamleden en management. Die verandering begeleiden we met veel plezier!

Sprankelende teams

Het gaat in onze visie niet alleen om de juiste man of vrouw in een qua kennis en persoonlijkheden perfect uitgebalanceerd team. Natuurlijk moet je kennis en kunde aan boord hebben om resultaten te kunnen boeken.
 
Maar om teams ongestoord te laten vlammen moet vooral het volgende in place zijn:
  1. het doel is volstrekt helder;
  2. de feedbackcyclus is kort - het team ervaart vooruitgang richting het doel;
  3. er is sprake van zelfsturing - het team heeft mandaat om de dingen te doen die ze moeten doen;
  4. teamleden ervaren het werk als 'persoonlijk betekenisvol’;
  5. teamleden ervaren het teamresultaat als 'bijdragend aan een hoger doel’;
  6. er is veiligheid - teamleden voelen de vrijheid om echt zichzelf te zijn.

Binnen sprankelende teams is er veel fun en energie!

Aanpak

Iedere situatie is anders en we passen onze aanpak daarop aan. We streven er altijd naar om het traject Agile te besturen, met veel aspecten van een Lean Startup: geen diepgaande analyses of lange assessments maar snel experimenten doen om in de praktijk vast te stellen wat werkt en wat niet. Wij hanteren graag een aanpak waarin er allerlei verschillende interventies worden gedaan en bepaald wordt welke interventies voor het team succesvol zijn - daar kan dan een vervolg op worden bepaald. Veel dynamiek en actie. Veel plezier ook!

Doel is dat jouw team aantoonbaar meer sprankelt en zich een werkwijze heeft eigen gemaakt om te blijven verbeteren, ook als wij weg zijn.

Dit traject is teamgericht en passen we aan naar behoefte. Bel of mail ons voor meer informatie.

Teambegeleiding om stapsgewijs steeds beter samen te werken, toewerkend naar een situatie waarin het team zelf in staat is om iedere dag een beetje meer te sprankelen.