Aanpak

Zowel de teamsessies als de individuele begeleiding doen we altijd in een sfeer die positief is en optimistisch, oprecht en respectvol. Onze aanpak is laagdrempelig, eerder luchtig dan zwaar. Er mag gelachen worden! 

Maar natuurlijk gaat het wel degelijk ergens over. We inspireren je om op zoek te gaan naar jouw diepste 'ik', je ambities, je principes, je kernwaarden, je kernkwaliteiten. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat die zelfkennis essentieel is om te kunnen sprankelen in het leven, dus ook in werksituaties. We helpen jullie als team om in de fijne modus te komen waarin jullie iedere dag een beetje beter samenwerken.

Belangrijke onderwerpen, die we op een prettige manier behandelen. Geen zwaarmoedige analyses maar positieve inspiratie om jou en je team meer te laten sprankelen. 

We hebben zelf de ervaring dat het voor heel veel mensen mogelijk is om stappen te zetten naar meer energie en plezier in het werk. Makkelijk is het niet altijd, maar het is zeker de moeite waard!

Onze basis

We putten uit onze jarenlange ervaring als leidinggevende in het bedrijfsleven, onze kennis van de positieve psychologie, de 7 habits van Stephen Covey en het Agile-gedachtengoed.

> Onze ervaring

Onze aanpak is geen rocket-science. We putten uit onze persoonlijke kennis en ervaring binnen en buiten het werk, in veel verschillende situaties en in veel verschillende rollen. We hebben gemerkt wat werkt - en wat niet. We hebben ervaren welke trainings- en coachingstrajecten op het gebied van persoonlijk leiderschap wij zelf prettig en nuttig vonden - en welke niet. Die ervaring nemen we mee in onze aanpak.

> Agile

Met de teams en afdelingen waaraan we leiding gaven hebben we met veel plezier de omslag naar een Agile manier van werken gemaakt. Wendbaar zijn, waarde toevoegen in korte iteraties, zelfsturende teams: allemaal onderdelen van Agile die in onze ogen sterk bijdragen aan het creëren van succesvolle en sprankelende teams. Deze kennis en ervaring nemen we mee in onze aanpak.

> Positieve psychologie

Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie die de nadruk legt op mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. Het gaat over omstandigheden waarbij mensen tot bloei komen en technieken die het welbevinden van mensen bevorderen. Denk aan onderzoek naar succes, geluk, plezier, welbevinden - sprankelen!

> Stephen Covey

We zijn geïnspireerd door Stephen Covey. In de praktijk hebben we ervaren dat zijn bekende '7 habits for highly effective people' een prima route bieden voor de ontwikkeling om meer te gaan sprankelen, persoonlijk en samen met anderen. 

 

Geen zwaarmoedige analyses maar positieve inspiratie om jou en je team meer te laten sprankelen.